10. Louis Cuypers (1927-1933).

Hij was burgemeester van Eindhout tussen 7 maart 1927 en 11 februari 1933. Tijdens zijn bestuur werd de gemeente voorzien van een elektriciteitsnet. Bij de verkiezingen van 10 oktober 1926 kwamen twee "katholieke"  lijsten op. Louis Cuypers, onderwijzer op rust, was lijsttrekker van de eerste die vijf van de negen mandaten in de wacht sleepte. Cuypers haalde veruit het hoogste aantal voorkeurstemmen, nl. 132. Hij werd geboren te Meerhout op 28 maart 1866. Hij huwde op 4 mei 1897 met de Antwerpse Julia Dufraing en woonde aan het Dorp. Op  23 Januari 1910 werd zijn enige zoon, Jaak Armand te Eindhout geboren, die later priester werd. Op 3 januari 1927 legde hij samen met de gekozen raadsleden de eed af, waarna hij tot eerste schepen werd gekozen. Tweede schepen Marten Raeymaeckers bleef dienstdoend burgemeester tot de benoeming van Cuypers als burgemeester was goedgekeurd. Op 12 maart 1927 leidde hij de eerste raadszitting waarin Frans Dassen in zijn plaats tot schepen werd verkozen. Op 23 april 1927 werd beslist grond van Karel Cools aan te kopen om er een elektriciteitscabine te plaatsen. Op 13 augustus 1928 werd het bijzonder lastkohier voor het laagspanningsnet goedgekeurd. De firma Jacobs van Hasselt werd aangewezen om de werken uit te voeren. Nog op die vergadering  werden de belastingen verhoogd om de elektriciteitswerken te kunnen betalen. Op 26 november 1928 werd besloten bij de inwoners van Eindhout een lening aan te gaan van 164.000 fr. aan een intrest van 5 %. De lening was bestemd voor de betaling van het elektriciteitsnet. De terug betaling werd gespreid over 32 jaar (tot 1960). De lening werd bij K.B. van 23 januari 1929 toegestaan. Door de elektriciteitswerken bleef de gemeente in een benarde financiŽle situatie verkeren. Daarom werd voor 1929 weer een kredietopening van 34.800 fr. gevraagd bij het gemeentekrediet. Op 24 januari 1929 werd het elektriciteitsnet in het Dorp in gebruik gesteld. Op 21 februari werd beslist de prijs van de verlichting te brengen op 2,85 fr. per kwartaal en 1,50 fr. voor drijfkracht. Verder werd besloten het net uit te breiden langs de steenweg naar Veerle; het Poeleinde en de Molenstraat. Al in 1897 was besloten de staatsweg Diest-Geel aan te leggen. Het eerste stuk Geel-Eindhout werd pas in 1909-1910 afgewerkt. Die weg had sinds die tijd veel dienst bewezen aan de lokale bevolking. In 1929 werd verzocht het stuk Eindhout-Diest te voltooien omwille van het nut voor landbouw en handel in de gemeente.   

Op 8 juli 1930 werd ťťnparig beslist eeuwfeesten in te richten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van BelgiŽ. Er werd een oproep gedaan tot medewerking van alle bestaande maatschappijen. Voor de feestelijkheden en de feeststoet te Eindhout kreeg de gemeente 2.000 fr. van de overheid. De gemeente zelf stemde een toelage van 3.000 fr.

Bij de verkiezingen van 1932 stelde aftredend burgemeester Cuypers zich geen kandidaat meer. Alfons Belmans volgde hem op.

Burgemeester 9

Menu

Burgemeester 11