Op het terras voor het café van Emiel Binnemans.
Van links naar rechts:

1 Emiel Binnemans (cafébaas), 2 Een oud-soldaat van de mobilisatie, 3 Marie Hendrickx (cafébazin), 4 Maria Goossens (van de koster), 5 Milleke oud-soldaat van de mobilisatie, 6 Victor Goossens (toen koster), 7 Simon Clerckx (een vroegere onderpastoor).
Het café was gelegen in Eindhoutdorp, waar nu de zaak Stela is gevestigd.